Zawód: Mediator

Wśród wielu obowiązujących w Polsce aktów prawnych jest też taki, który nosi tytuł: Rozporządzenie Ministra Ggospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644).

Jest tam pod numerem 244504 wymieniony MEDIATOR, jako jeden z zawodów w grupie "Specjaliści do spraw społecznych".

A kim jest "mediator sądowy"?
Nikim. Po prostu nie ma takiego zawodu ani takiej specjalności. Termin taki nie występuje Kodeksie postepowania cywilnego ani żadnym inny akcie prawnym. Co dziwne, różne szkółki organizują kursy na "mediatora sądowego". Jak można szkolić w zawodzie, który nie istnieje? Takie szkółki należy omijać z daleka.

Przykład 1.
Przykład 2.
Przykład 3.

To są zwykłe bzdury. Nie ma czegoś takiego jak "mediator sądowy". Nie ma takiego zawodu, nie ma takiej specjalności. Bzdura tym większa, że "sądowy" oznaczałoby, że mediator zależy od sądu, tak jak woźny sądowy lub kurator. Mediator z definicji jest NIEZALEŻNY. Owszem, mediator może wnioskować o wpis na listę prowadzoną w sądzie. I tylko tyle.

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,