Centrum mediacji, specjalizacja mediacje cywilne, podziały nieruchomości, podziały majatku, spadki, mediacje rodzinne, Poznań

Mediator

Marek J. Wieczerski
mediator, rzeczoznawca majątkowy, przedsiębiorca.
członek Polskiego Centrum Mediacji,
członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych,
założyciel i wiceprezes PCM Oddział w Poznaniu.

Jestem mediatorem z Listy stałych mediatorów PCM w sprawach cywilnych zarejestrowanej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Prowadzę mediacje:
cywilne (głównie o prawa majątkowe),
gospodarcze,
w konfliktach wielostronnych,
a także społecznych (środowiskowe, pracownicze).
Specjalizuję się w sprawach związanych z nieruchomościami.

Certyfikaty i uprawnienia zawodowe:
Certyfikat mediatora [PCM 2006 - szkolenie z mediacji, uprawniające m.in. do prowadzenia mediacji karnych oraz mediacji w sprawach nieletnich, zgodne ze Standardami szkolenia mediatorów określonymi przez Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. 2001, nr 56, poz. 591)].
Certyfikat ukończenia Specjalistycznego szkolenia w zakresie alternatywnych spsobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Ministerstwo Sprawiedliwości.
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 4850. Jest biegłym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w zakresie szacowania nieruchomości oraz prezesem Poznańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców majatkowych.
Członek Mensa Polska od 1989 r.


O sobie:
Specjalizuję się w mediacjach cywilnych i gospodarczych; zwłaszcza te, które dotyczą nieruchomości i spraw majątkowch stanowią dla mnie prawdziwe wyzwanie.
Wiem, że czas ma swoją wartość i dlatego stawiam zawsze na efektywność.
Współpracuję z mediatorami rodzinnymi SMR.


Tel.: 606 238 609

Zobacz też: Kontakt

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,