Definicja mediacji

Jest wiele definicji mediacji. Moja ulubiona brzmi tak:

Mediacja to sposób na pojednanie zwaśnionych stron i zawarcie ugody, w której nie ma przegranych, bez odwoływania się do sądu.

Mediacja opiera się na kompromisie, na zasadzie:
ja wygrałem = ty wygrałeś

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,