Centrum mediacji, specjalizacja mediacje cywilne, podziały nieruchomości, podziały majatku, spadki, mediacje rodzinne, Poznań

Kontakt

Marek J. Wieczerski
mediator

Tel.: 606 238 609, 696 570 810

Kancelaria Mediacyjna
60-541 Poznań, ul. Szczepanowskiego 11/215
Wyświetl większą mapę

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,