Biblijne życiorysy. Postacie dramatu planety Ziemia
                                                                                                   
 
                  Biblijne życiorysy. Postacie dramatu planety Ziemia
                  Rozdział VI    Rywalizujące rodzeństwo
 
6.1 KAIN I ABEL (I Mojż. 4,9; I Jana 3,12)

6.2. JAKUB I EZAW — BLIŹNIĘTA (I Mojż. 25,27)  

6.3. DWOJE NA JEDNEGO — MIRIAM I AARON PRZECIWKO MOJŻESZOWI (IV Mojż. 12,1.2)

6.4. MARIA I MARTA (Łuk. 10,40)  

6.5. MARNOTRAWNY SYN I STARSZY BRAT (Łuk. 15,29.30)

6.6. DO DALSZEGO STUDIUM

 

6.1 KAIN I ABEL (I Mojż. 4,9; I Jana 3,12)

Diabeł lubi wypaczać to, co z natury posiada wielki potencjał na rzecz dobra. Świadomy tego, jak cenne więzi mogą istnieć wśród rodzeństwa, zachęca do rywalizacji i wywołuje nieporozumienia, by zniweczyć to, co dobre.

BIBLIJNE WZMIANKI NA TEMAT RODZEŃSTWA

Niektóre konkordancje biblijne wymieniają około pięćset wersetów odnoszących się do braci i sióstr, co sugeruje, iż więzi łączące rodzeństwo są warte odnotowania. W jednym z najbardziej znanych tego rodzaju wersetów została podkreślona pośrednio siła genetycznego pokrewieństwa: „Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat” (Przyp. 18,24). Pewne przysłowie mówi: „Choć zdarzają się fałszywi przyjaciele, to jednak bywa też, że przyjaciel jest wierniejszy niż brat!” Pomimo bliskiego pokrewieństwa i więzi środowiskowych, często zdarza się, że wśród rodzeństwa wybuchają spory i powstaje rywalizacja. Czasami nawet bliźnięta rywalizują ze sobą.

Rozważając przyczyny rywalizacji wśród rodzeństwa z punktu widzenia psychologii, biografowie biorą pod uwagę: kwestię płci, różnicę wieku, kolejność narodzin, faworyzowanie przez rodziców, cechy fizyczne, typy osobowości, wrodzone talenty i orientację duchową.

W tym tygodniu, studiując różne biblijne historie, przeanalizujemy przyczyny sporów i rywalizacji w rodzeństwie. Postaramy się wówczas odpowiedzieć na pytanie: „Czy jedna ze stron była całkowicie zła, a druga zupełnie dobra?”

KAIN I ABEL (I Mojż. 4,9; I Jana 3,12)

W historii Kaina i Abla zawarty jest niewiarygodny czyn, który podkreśla Paweł w Hebr. 11,4: „Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia”. Jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków jest wielkim rozdziałem na temat wiary, ale niemal w każdym przypadku wiara poszczególnych bohaterów objawiała się w ich uczynkach. Nawet czyn Abla, który złożył w ofierze zwierzę, w przeciwieństwie do Kaina, który przyniósł „ofiarę z plonów rolnych”, jest czynem wiary, wyrazem tego, że Abel w kwestii zbawienia polegał na sprawiedliwości Zbawiciela, a nie na własnej. Natomiast ofiara z plonów rolnych złożona przez Kaina została odrzucona, ponieważ nie była czynem wiary, ale czynem wywodzącym się z polegania na sobie samym i własnej sprawiedliwości — z przeświadczenia, iż ludzkie wysiłki są wystarczające, aby zyskać aprobatę u Boga.

W jaki sposób historia Abla i Kaina wyraża treść ewangelii?

Dlaczego o Ablu, ufającym w ofiarę, która miała być w przyszłości złożona za ludzkość, zostało napisane, iż jego uczynki były sprawiedliwe (I Jana 3,12)? Czy to uczynki sprawiły, iż Abel został uznany za sprawiedliwego, czy też były one jedynie przejawem sprawiedliwości, którą posiadał dzięki wierze ?

Poza trzema niepochlebnymi wzmiankami w Nowym Testamencie (Hebr. 11,4; I Jana 3,12; Judy 11), Kain jest wspomniany jedynie w czwartym rozdziale I Księgi Mojżeszowej. Jeden rozdział, jeden czyn... Jakże tragiczne jest to, że jeden czyn dokonany pod wpływem nienawiści i gniewu zadecydował o losie tego człowieka i przyniósł skutki sięgające wieczności.

Również o Ablu, poza czterema pozytywnymi wzmiankami w Nowym Testamencie (Mat. 23,35; Łuk. 11,51; Hebr. 11,4; Hebr. 12,24), możemy czytać tylko w czwartym rozdziale I Księgi Mojżeszowej, gdzie jest przedstawiony jako ofiara mściwego brata-mordercy.

W Piśmie Świętym nie przedstawiono szczegółów historii Kaina i Abla, skoncentrowano się głównie na samym zabójstwie. Jednak ta zbrodnia nie wydarzyła się w próżni — cały szereg mniej dramatycznych wydarzeń doprowadził do tego tragicznego finału. Innymi słowy, przez wiele lat dwaj bracia dojrzewali do roli, jaką odegrali w tym kulminacyjnym momencie ich życia. Przeczytaj rozdział „Kain i Abel” z książki Patriarchowie i prorocy, zwracając uwagę na to, jak zasada przyczyny i skutku przejawiła się w tej tragicznej historii.

Kain i Abel symbolizują dwie grupy ludzi: zbawionych i potępionych. Jakie aspekty charakteru Kaina dostrzegasz u siebie? W czym jesteś podobny do Abla? Pamiętając o tym, że prędzej czy później któryś z tych aspektów weźmie górę nad pozostałymi, jakie decyzje możesz podjąć dzisiaj, aby być pewnym, że pójdziesz raczej drogą Abla niż drogą Kaina? 

 

6.2. JAKUB I EZAW — BLIŹNIĘTA (I Mojż. 25,27)

„I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty; i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał za piętę Ezawa; i nazwano go Jakub” (I Mojż. 25,25.26).

Różnice między nimi ujawniły się bardzo szybko, podobnie jak obdarzanie ich względami przez rodziców: „A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba” (I Mojż. 25,27-28).

Wprawdzie nic nie możemy uczynić z naszym genetycznym dziedzictwem, jednak środowisko w znacznym stopniu wpływa na rozwój dziecka. Jakie błędy popełnili rodzice w tym przypadku, pogłębiając rozdźwięk między braćmi?

Przeanalizuj intrygę, jaką uknuła Rebeka, by oszukać podstępem Izaaka (I Mojż. 27,5-29). Kiedy Jakub wyraził swoje oburzenie, matka powiedziała: „Niech na mnie spadnie przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, synu mój!” (I Mojż. 27,13). Kiedy intryga doprowadziła do nieprzewidzianych skutków, Rebeka lamentowała: „Czemu jednego dnia miałabym was obu utracić?” (I Mojż. 27,45). Rebeka postanowiła ratować Jakuba, wyprawiając go z domu. Prawdopodobnie nigdy więcej go już nie zobaczyła. Jakże wielką cenę musiała zapłacić nierozsądna matka za swoje oszustwo!

Podaj inne przykłady z Biblii, ilustrujące, jak ci, którzy starali się zyskać błogosławieństwo i korzyści za pomocą oszustwa, przysporzyli sobie zgryzoty i ponieśli straty.

Żyjąc w bezpiecznej odległości od Ezawa, Jakub nie miał problemów przez dwadzieścia lat. Jednak nieuchronnie nadszedł czas spotkania braci. Przeczytaj opis tych wydarzeń w I Mojż. rozdz. 32 i 33, zwracając szczególnie uwagę na zmagania Jakuba z Aniołem (32,22-32) i omów, jak to wydarzenie przygotowało Jakuba na spotkanie z bratem (przeczytaj rozdział „Noc zmagań” z książki Patriarchowie i prorocy). Co sprawiło, że cała ta historia zakończyła się szczęśliwie? Jest ona wymownym świadectwem łaski Bożej działającej w życiu skruszonego grzesznika, uznającego swoją całkowitą beznadziejność i bezradność.

Niewielu ludziom udaje się pozbyć poczucia winy, zwłaszcza gdy ich grzechy sprawiają ból innym. Czego możemy nauczyć się z historii Ezawa i Jakuba o zmaganiu się z poczuciem winy z powodu popełnionego grzechu? Co historia ta mówi o roli osobistego cierpienia w planie zbawienia?

 

6.3. DWOJE NA JEDNEGO — MIRIAM I AARON PRZECIWKO MOJŻESZOWI (IV Mojż. 12,1.2)

Wprawdzie w naszej lekcji skoncentrujemy się na nieszczęsnym incydencie między Mojżeszem a jego rodzeństwem, jednakże wcześniej są oni przedstawieni w Biblii jako ludzie rozumiejący się wzajemnie i żyjący ze sobą w zupełnej zgodzie. Pomyśl, jaką odwagą wykazała się mała Miriam, ratując swojego braciszka (II Mojż. 2,1-10). Również Aaron stał odważnie u boku swego brata i razem dokonywali wielkich rzeczy: „I rzekł Pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem. Ty będziesz mówił do niego wszystko, co ci rozkażę, a Aaron, brat twój, będzie mówił do faraona, aby wypuścił synów izraelskich z ziemi swojej” (II Mojż. 7,1.2). Miriam, którą Bóg powołał na prorokinię, prowadziła uroczystość mającą uczcić Boże wybawienie nad Morzem Czerwonym. Aaron podtrzymywał zmęczone ramiona Mojżesza (II Mojż. rozdz. 15; 16 i 17).

Niestety, w każdej więzi zdarzają się także złe dni. Patrz IV Mojż. 12,1.2. Wprawdzie Aaron i Miriam wypowiadali się przeciwko żonie Mojżesza, ale konflikt między nimi miał głębsze podłoże. O co naprawdę chodziło i dlaczego było to tak groźne?

Gdy mówimy o rywalizacji wśród rodzeństwa, przychodzą nam na myśl dzieci, ewentualnie dorastająca młodzież, a nie dorośli, dojrzali ludzie. Jednak w tym przypadku Aaron i Miriam — stateczni ludzie — byli zazdrośni o wysokie stanowisko brata. Ich poczynania były tym bardziej przykre i nieuzasadnione, iż oboje doświadczyli w znacznym stopniu łaski Pana. Jednak pomimo wszystkich cudownych zdarzeń, które przeżyli i których byli świadkami, Aaron i Miriam pozwolili, by opanował ich grzech podobny do tego, jaki doprowadził Lucyfera do buntu w niebie — zazdrość. Natomiast o Mojżeszu i jego charakterze możemy przeczytać w IV Mojż. 12,3 coś zupełnie innego. Ten jeden prosty werset wyjaśnia tak wiele, gdy zastanawiamy się, dlaczego właśnie Mojżeszowi, a nie Aaronowi i Miriam, powierzone zostało najwyższe stanowisko w narodzie.

Kiedy Pan postanowił ukarać Miriam pozwalając, by zachorowała na trąd, kto wstawił się za nią? Mojżesz — ten, przeciwko któremu szemrała i knuła. „Mojżesz wołał do Pana, mówiąc: O Boże, proszę, uzdrów ją!” (IV Mojż. 12,13). Czego możemy nauczyć się na tej podstawie o potrzebie przebaczania tym, którzy zawinili przeciwko nam? Dlaczego Mojżesz był w stanie — natychmiast po tym wystąpieniu przeciwko niemu — prosić o przebaczenie dla swojej siostry? W jaki sposób postępowanie Mojżesza wskazuje na stosunek Chrystusa do grzeszników?

 

6.4. MARIA I MARTA (Łuk. 10,40)

„A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza” (Jan 11,5).

Nieporozumienie między Martą i Marią podczas jednej z wizyt Jezusa w ich domu było okazją do przekazania ważnej duchowej nauki.

Przeczytaj uważnie Łuk. 10,38-42, a następnie przestudiuj komentarze wskazujące na znaczenie tej krótkiej historii:

Werset 38. „Wprawdzie Łukasz nie podaje nazwy, ale ową »wioską« była zapewne Betania (patrz Jan 11,1), którą Jezus odwiedził po raz pierwszy (patrz Życie Jezusa, s. 409.410)”.

Werset 39. „Podczas gdy Marta, troszcząca się o dom, z natury była osobą mającą zmysł praktyczny, Maria mniej dbała o sprawy materialne, a bardziej była zainteresowana sprawami duchowymi”.

Werset 40. „Marta prawdopodobnie z doświadczenia wiedziała, że bezpośrednie zwrócenie się do Marii na nic się nie zda. (...) Zwracając się do Jezusa Marta nie tylko obwiniła Marię, ale także Jego. Problem, według niej, polegał na tym, iż On nie »dbał« o to, że jej, Marcie, dzieje się krzywda, i nie miał zamiaru nic zrobić w tej sprawie, bo bardziej podoba Mu się to, że Maria siedzi przy Nim i słucha Go, zamiast pomagać w przygotowaniu posiłku”.

Werset 41. „Powtórzenie imienia wskazuje na sympatię, a czasami także troskę. (...) Naśladowcy Jezusa powinni unikać tego rodzaju skwapliwości i gorliwości, która popchnęła Martę do żądania nacechowanego krytykanctwem”.

Werset 42. „Marta była pilna, przedsiębiorcza i energiczna, ale brakowało jej spokojnego ducha Marii (patrz Życie Jezusa, s. 410). Nie nauczyła się jeszcze lekcji zawartej w Mat. 6,33, aby stawiać królestwo Boże na pierwszym miejscu, a sprawy materialne na drugim (patrz w. 24-34). (...) Sprawy materialne, którymi Marta interesowała się najbardziej, mogły jej zostać odjęte (patrz Łuk. 12,13-21; 16,25.26). Maria gromadziła »skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy« (Łuk. 12,33; patrz Mat. 6,19-21)” (SDA Bible Commentary, t. V, s. 785. 786)

Marta starała się służyć Panu będąc pilną w pracy. Jednak to ją Jezus musiał upomnieć. Jak możemy uniknąć nadmiernego zajmowania się „pracą dla Pana” kosztem innych ważnych spraw (na przykład rodziny)? Z drugiej strony spróbuj przypomnieć sobie przypowieść albo historię biblijną potępiającą zaniedbanie pracy dla Pana. Jak możemy zachować właściwą równowagę w tej kwestii?

 

 6.5. MARNOTRAWNY SYN I STARSZY BRAT (Łuk. 15,29.30)

Jednym z najbardziej poruszających fragmentów Pisma Świętego jest opowiadanie o synu marnotrawnym w przepiękny sposób ilustrujące miłość Boga do grzesznika.

Jednak w tym opowiadaniu zawarte jest jeszcze inne przesłanie, ukryte w słowach i postawie starszego brata, który zareagował gniewem na radość z powodu powrotu młodszego, marnotrawnego syna. W rozmowie z ojcem starszy syn wysunął cały szereg gorzkich zarzutów (Łuk. 15,29.30):

„Oto tyle lat służę ci” — argument czasu służby.

„Nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego” — argument posłuszeństwa.

„A mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia” — argument nieuczciwego wynagrodzenia.

„Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne cielę” — argument wyróżnienia niesprawiedliwie przyznanego temu, kto zasłużył raczej na karę.

Z ludzkiego punktu widzenia starszy brat miał słuszne zastrzeżenia do postępowania ojca. To, co uczynił ojciec, rzeczywiście w pewnym sensie nie było „uczciwe”. Przecież to, że ktoś cierpi z powodu złego postępowania innej osoby, jest zupełnie nieuczciwe. Jednak dokładnie coś takiego uczynił Chrystus — cierpiał za grzechy innych. Powinniśmy być Mu wdzięczni, bo gdyby Bóg chciał być wobec nas „uczciwy” i dać nam to, na co zasługujemy, jaki los by nas czekał?

Narzekania starszego brata były zrozumiałe same przez się, jeśli nie słuszne. Jakże łatwo przychodzi nam wypomnieć w twarz grzesznikom ich grzechy. Jednak w praktyce ci, którzy zbłądzili, najczęściej (choć nie zawsze) potrzebują raczej współczucia, pomocy i sympatii, a nie surowego napomnienia. Jeśli kiedykolwiek jest pora, by objawiać charakter podobny do charakteru Chrystusa, to właśnie wtedy, gdy upadający potrzebują miłosierdzia, a przecież każdy z nas błądzi i upada.

Andrzej zgrzeszył haniebnie przeciwko swojej żonie, dzieciom, Kościołowi i Panu. Wprawdzie okazał szczerą skruchę z powodu grzechu i otrzymał przebaczenie, jednakże ogarnęło go rozgoryczenie, gdy odmówiono mu piastowania funkcji, którą poprzednio miał w zborze. Pełen żalu stwierdził, że przebaczenie, o którym go zapewniano, nie było prawdziwym przebaczeniem. Wyjaśnij, jak to możliwe, że ktoś może otrzymać prawdziwe, szczere przebaczenie, a mimo to musi ponieść pewne konsekwencje swojego grzechu.

 

6.6. DO DALSZEGO STUDIUM

Inne przykłady rywalizacji wśród rodzeństwa (studiuj podane poniżej fragmenty Pisma Świętego w ich kontekście) Rywalizujące, Okoliczności, Skutek 

Rachela i Lea (I Mojż. 30,15)

Er i Onan (I Mojż. 38,3-10) 

Jotam i Abimelech (Sędz. 9,21)

Amnon, Tamar i Absalom (II Sam. 13,14.15.32)

Salomon i Adoniasz (I Król. 2,19-25)  

W tym tygodniu uczyliśmy się, że czasami rodzeństwo żyje w niezgodzie. W duchowej rzeczywistości braterstwo obejmuje nie tylko najbliższą rodzinę. „I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką” (Mar. 3,33-35). „Jeśli brat albo siostra nie mają się, w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie” (Jak. 2,15-17).

W ilu ze studiowanych dzisiaj przypadków spory zostały rozstrzygnięte stosownie do zalecenia Jezusa: „A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik” (Mat. 18,15-17)?

PODSUMOWANIE: Niezgoda w rodzinie rzadko ma wpływ tylko na dwie skłócone ze sobą osoby. Zgubne skutki rozchodzą się jak fale po powierzchni wody i dotykają wielu ludzi, czasem nawet w kolejnych pokoleniach.

 

                              ã Copytright by Maranatha                                                         

przyczyny konfliktu, definicja konfliktu, typologia konfliktów, rozwiązywanie konfliktu, wyjście z konfliktu, konflikt relacji, konflikt danych, konflikt wartości, konflikt strukturalny, konflikt interesów, rola mediatora w procesie mediacji, mediacje rozwodowe i okołorozwodowe, kłótnia, konflikt, kryzys, zalety mediacji, rodzaje mediacji, prawne podstawy mediacji, ADR, koncyliacja, arbitraż, facyliacja, negocjacje, konflikt, psychologia konfliktu, teoria komunikacji,